a
i
u
e
o
             

ひらがな | カタカナ

ひらがな
ローマ字
ka
ki
ku
ke
ko
 
ga
gi
gu
ge
go
sa
shi
su
se
so
 
za
ji
zu
ze
zo
ta
chi
tsu
te
to
 
da
ji
zu
de
do
印刷用(PDF,1ページ)
na
ni
nu
ne
no
           
印刷用(PDF,2ページ)
ha
hi
fu
he
ho
 
ba
bi
bu
be
bo
   
ma
mi
mu
me
mo
 
pa
pi
pu
pe
po
外部サイト「筆順教室」
ya
 
yu
 
yo
               
ra
ri
ru
re
ro
               
wa
     
o
n
         
 
                         
きゃ
kya
きゅ
kyu
きょ
kyo
 
ぎゃ
gya
ぎゅ
gyu
ぎょ
gyo
           
しゃ
sha
しゅ
shu
しょ
sho
 
じゃ
ja
じゅ
ju
じょ
jo
           
ちゃ
cha
ちゅ
chu
ちょ
cho
                   
にゃ
nya
にゅ
nyu
にょ
nyo
                   
ひゃ
hya
ひゅ
hyu
ひょ
hyo
 
びゃ
bya
びゅ
byu
びょ
byo
           
みゃ
mya
みゅ
myu
みょ
myo
 
ぴゃ
pya
ぴゅ
pyu
ぴょ
pyo
           
りゃ
rya
りゅ
ryu
りょ
ryo